Powrót do strony głównej

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony Sea The Future Weddings dostępnej pod adresemhttps://www.seathefutureweddings.com(zwanej dalej Stroną)

Drogi Użytkowniku,
Poniżej prezentuję Ci zasady przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez moją Stronę. Zależy mi na tym, abyś czuł się komfortowo korzystając z moich usług, wiedząc że dbam o Twoją prywatność. Poniższe informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator danych osobowych (zwany dalej Administratorem): Klaudia DrywaAdres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: info@seathefutureweddings.com
Klaudia Drywa jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na Stronie.

1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług na niej oferowanych (zwanych dalej Usługami).
Strona wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
- Obsługa zapytań przez formularz
- Świadczenie usług oferowanych na Stronie

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies
Możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych istnieje w każdej chwili.Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na Stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. HOSTING
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Webflow

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Strony.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych

Przysługuje Ci również prawo do:
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,
- jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

5. INFORMACJE W FORMULARZU KONTAKTOWYM
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Strona, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. LOGI ADMINISTRATORA
Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
Strona korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji celów określonych powyżej w punkcie 7 "Istotne techniki marketingowe".

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dot. danych osobowych lub masz pytania dot. Polityki Prywatności napisz do mnie na adres e-mail: info@seathefutureweddings.com